Auteur: admin

Fake news over Corona?

mrt 28, 2020 Uncategorized by admin
Fake news over Corona? Er gaan op dit moment veel berichten rond over het hashtag #coronavirus. Zoek daarom altijd uit wie de afzender is. Wij adviseren u om officiële instanties zoals het RIVM, de GGD en de Rijksoverheid te volgen! Vrijblijvend advies over uw bedrijf nu of na deze crisis? Mail ons direct; info@actie-sh.com #staycalm
Read More

TNO de onderzoeks-app ‘How Am I’ gelanceerd

mrt 28, 2020 Uncategorized by admin
TNO de onderzoeks-app ‘How Am I’ gelanceerd. Dit onderzoek zal nuttige gegevens opleveren over de werkomstandigheden, werkbeleving en het welbevinden van verschillende groepen werknemers in deze crisis periode. TNO kan advies uitbrengen door specifieke risico’s snel in kaart te brengen. U kunt zelf een bijdrage leveren in de vorm van nieuwe initiatieven, goed werkende maatregelen
Read More

Hercertificeringsdatums verlengd ivm Corona

mrt 28, 2020 Uncategorized by admin
De hercertificeringsdatum van certificaten wordt door de Nederlandse Reanimatie Raad, de NRR, uitgesteld voor 1 jaar als de geldigheidsdatum in 2020 vervalt. Zij zullen dit doen voor alle cursussen, en voor alle niveaus van instructeurs, potentieel instructeurs, educators en cursusleiders. Onze gezondheid blijft prioriteit. Actie SH adviseert u te allen tijde de aangegeven internationale en
Read More

Trainingen tno uitgesteld

mrt 24, 2020 Uncategorized by admin
Actie SH heeft de trainingen tno stil gelegd ivm het Corona virus. Uitstel is uiteraard geen afstel! Voor uw persoonlijke vraag, bel ons direct op 06-24883626! Aangepaste maatregelen voor een inzet van reanimatie: 1. Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen; geef wel borstcompressies en gebruik een AED. 2. COVID-19 positief of sterke verdenking: burgerhulpverleners
Read More

Waar moet mijn werkgever voor zorgen volgens de Arbowet?

aug 22, 2019 Uncategorized by admin
Arbobeleid is alles wat uw werkgever doet om u veilig en gezond te laten werken. Uw werkgever is volgens de Arbowet verplicht om hiervoor te zorgen. Uw werkgever stelt het arbobeleid op in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers (ondernemingsraad, personeelsvereniging, vakbonden). Nuttig voor u als werkgever, waar moet u aan voldoen en wat wordt
Read More

STOP the BLEEDING, doet u bij Actie-SH

aug 21, 2019 Uncategorized by admin
Omstanders en niet-medische hulpverleners kunnen de overlevingskansen van slachtoffers van (bom) aanslagen en grote ongelukken aanzienlijk verhogen. Door ernstig bloedverlies meteen adequaat te stelpen, worden levens gered. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst Nederland wordt getroffen door een (bom)aanslag of massale schietpartij, nu dit soort aanslagen steeds vaker voorkomen in West-Europa. De terreurdreiging
Read More