FAN cursus (First Aid Network)

First Aid Network is een internationaal georiënteerd en erkend trainingsprogramma op gebied van de acute eerste hulpverlening. Het hoofdkantoor van First Aid Network is gevestigd in Nederland. First Aid Network biedt een aantrekkelijk, gevarieerd en voordelig Eerste Hulp programma en wordt gebruikt binnen verenigingen, overheden, bedrijven, onderwijs- en zorginstellingen en kinderdagverblijven.

ExTH.
Toezichthouders die optreden in het publieke domein hebben een verantwoordelijke taak. De uitvoering van hun werk en de verantwoordelijkheid die de maatschappij vraagt, stellen hoge eisen aan deze beroepsbeoefenaren. Brancheorganisatie Publieke Veiligheid heeft er groot belang bij dat toezichts- en handhavingsactiviteiten het vertrouwen hebben van overheid, politie en publiek. Op hun initiatief is in samenwerking met de Politieonderwijsraad, Politieacademie, ROC’s, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Justitie, VNG en de VEXPAN de exameninstelling ExTH opgericht. First Aid Network is ExTH gecertificeert. Wij bieden verschillende (Nederlandstalige) Eerste Hulp lespakketten, onder andere levensreddend handelen, Eerste Hulp en Eerste Hulp aan Kinderen. Al onze opleidingen voldoen aan de Europese Eerste Hulp & Reanimatie richtlijnen. Recent is het werkboek Eerste Hulp, als externe organisatie, door de Nederlandse Reanimatie Raad beoordeeld en goedgekeurd.
Onze module Eerste Hulp aan Kinderen voldoet met de extra NIKTA certificering aan de wettelijke eisen voor gastouders. U kunt via Actie SH ook uw Eerste Hulp (herhalings) diploma van het Oranje Kruis of Rode Kruis laten verlengen. U krijgt hiervoor een geldig en gewaardeerd FAN (Eerste Hulp) cetrificaat. De docenten van Actie-SH werken gespecialiseerd in veiligheids/Brand en Eerste Hulp trainingen.

Wij zien u graag snel op een van de cursusdagen…