Telefoonnummer

06 24 88 36 26

E-mail

info@actie-sh.nl

Openingstijden

werkdagen

Opleiding

Iedere organisatie met meer dan 25 werknemers in dienst is verplicht om minimaal één preventiemedewerker aan te stellen. Bij bedrijven tot maximaal 25 werknemers mag de werkgever zelf het takenpakket van de preventiemedewerker uitvoeren. 

Op de tweedaagse cursus wordt een brede basis gelegd: 

 • Meewerken aan het uitvoeren of opstellen van de RI&E en plan van aanpak 
 • Adviseren van de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging 
 • Uitvoeren of meewerken aan het implementeren van het arbobeleid 
 • Geven van voorlichting 
 • Inzicht in PBM’s, brandveiligheid en gevaarlijke stoffen

Inhoud 2-daagse Opleiding

Tijdens de opleiding leer je meer over de volgende onderwerpen:

Dag 1:

Module wettelijk kader (ongeveer 1,5 uur)

 • Arbowet (en de verplichtingen die daaruit voortkomen), bouwbesluit, wabo, poortwachter
 • Rol OR / PVT
 • BHV-beleid 

Module risicoanalyse (ongeveer 1,5 uur)

 • Risicoanalyse, risicomatrix, Fine & Kinney, Bow-tie 

Module RI&E (ongeveer 1,5 uur)

 • Uitvoeren van risico inventarisatie & evaluatie en ‘plan van aanpak’

Module arbeidshygiëne (ongeveer 1,5 uur)

 • Beheersmaatregelen (arbeidshygiënische strategie) 
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Dag 2:


Module Brandveiligheid (ongeveer 3 uur)

 • Brandveiligheid, 
 • Ontruimplannen
 • Gevaarlijke stoffen 

Module algemene veiligheid (ongeveer 3 uur)

 • Arbozorgsystemen 
 • Opslag en intern transport

Praktijkgedeelte

Tijdens de lessen zullen op beide cursusdagen van verschillende onderwerpen cases worden gemaakt die afgeleid zijn van bedrijfssituaties. 

Instructeurs

De opleiding zal NVB verzorgd worden in samenwerking met Actie-SH, met daartoe gecertificeerde en gespecialiseerde instructeurs

Lesmateriaal – Boeken

Voor deze opleiding heb je het Handboek Preventiemedewerker nodig ISBN 978-94-90100-18-6 uitgave NVB. 

Examen

De 2-daagse opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk NVB multiple-choice examen.

Certificering

Wanneer het examen met goed gevolg wordt afgelegd worden kandidaten gecertificeerd. 

Tevens kan een preventiemedewerkers pas worden aangevraagd.