Actie SH heeft de trainingen tno stil gelegd ivm het Corona virus.
Uitstel is uiteraard geen afstel!
Voor uw persoonlijke vraag, bel ons direct op 06-24883626!

Aangepaste maatregelen
voor een inzet van
reanimatie:

1. Geef geen mond-op-mond
beademing meer bij
volwassenen; geef wel
borstcompressies en gebruik
een AED.

2. COVID-19 positief of sterke
verdenking: burgerhulpverleners
worden wel ingezet, maar
geef geen mond-op-mond
beademing en geen borstcompressies.
Sluit alleen de AED aan.

3. Bij een reanimatie van kinderen blijft de situatie
ongewijzigd vanwege het beperkte risico op
besmetting. Tijdens de reanimatie vervalt het
‘Luisteren’ naar een ademhaling of ‘Voelen’
van een ademhaling.
Kijk voor het hele bericht op hartslagnu.nl;

Maatregelen tegen verspreiding coronavirus