Waar moet mijn werkgever voor zorgen volgens de Arbowet?

Waar moet mijn werkgever voor zorgen volgens de Arbowet?

aug 22, 2019 Uncategorized by admin

Arbobeleid is alles wat uw werkgever doet om u veilig en gezond te laten werken. Uw werkgever is volgens de Arbowet verplicht om hiervoor te zorgen. Uw werkgever stelt het arbobeleid op in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers (ondernemingsraad, personeelsvereniging, vakbonden).

Nuttig voor u als werkgever, waar moet u aan voldoen en wat wordt er van u verwacht.

Zie hier meer info:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsomstandigheden/vraag-en-antwoord/waar-moet-mijn-werkgever-voor-zorgen-volgens-de-arbowet