Telefoonnummer

06 24 88 36 26

E-mail

info@actie-sh.nl

Openingstijden

werkdagen

Wat is VCA?

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheerssysteem.

Ontstaan van het VCA systeem
Het huidige certificatiesysteem is het resultaat van een ontwikkelingstraject dat in 1989 via de Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid is gestart. In deze werkgroep met vertegenwoordigers van vooral petrochemische bedrijven werd het idee ontwikkeld om een uniform en objectief systeem op te zetten dat de mogelijkheid zou bieden om aannemersorganisaties te toetsen op hun veiligheidsbeleid en -prestaties. Na het mede betrekken van vertegenwoordigers vanuit de aannemingswereld, heeft dit geleid tot een checklist, die na een proefperiode in het Europoort-Botlek gebied onder auspiciën van de Stichting Europoort Botlek Belangen (thans Deltalinqs) de industrie aanvaard is als uniform systeem en industriestandaard. De VCA checklist bestaat sinds 1994.

Onstaaan van het VCA systeem

Om een bredere (landelijke) introductie te vergemakkelijken is het VCA systeem begin 1994 ondergebracht in de onafhankelijke Stichting Samenwerken voor Veiligheid, met als uitvoerend orgaan het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA). Dit college beheert het systeem in kwalitatieve zin en ziet toe op de juiste toepassing van het systeem en de procedures. Tevens is het systeem ondergebracht bij de Raad voor Accreditatie. Hiermee wordt de objectiviteit gewaarborgd, de certificatie-instelling getoetst op voldoende expertise en wordt een juiste uitvoering van de procedures en een onafhankelijke klachtenprocedure gegarandeerd. Voordeel is dat het systeem (het zogenaamde certificatieschema) ook voldoet aan de eisen die in Europese normen zijn vastgelegd, waarde internationale toepassing en wederzijdse erkenning tussen de Europese landen vereenvoudigd wordt (er wordt voldaan aan de Europese standaard). De gezamenlijke zorg van opdrachtgevers en aannemers voor veiligheid is ook vastgelegd in een aantal wettelijke verplichtingen (Arbeidsomstandighedenwet).

Voor welke activiteiten is VCA certificatie bedoeld

Het VCA certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Dikwijls vinden deze werkzaamheden plaats in fabrieken, installaties en op werkplaatsen en projectplaatsen.

We geven enkele voorbeelden van verschillende bouwkundige activiteiten

Werktuigbouwkundig

 • onderhoudswerkzaamheden
 • constructie

Elektrotechniek en procesbesturing

 • onderhoud procesbesturingssystemen
 • onderhoud elektrische systemen
 • constructie

Bouwkundige werkzaamheden, civieltechnische activiteiten, overige technische diensten

 • isolatie (verwijderen/aanbrengen)
 • steigerbouw, industriële stellingbouw
 • industrieel reinigen
 • stralen/conserveren/schilderen
 • verticaal transport, horizontaal transport, hefwerktuigen
 • brand- en mangatwachten, veiligheidswachten
 • inspectiewerkzaamheden (röntgen etc.)
 • etc.

VCA certificatie kan ook gebruikt worden voor andere activiteiten dan de activiteiten die in deze paragraaf genoemd zijn, ook al zijn het activiteiten waarvoor VCA certificatie oorspronkelijk niet bedoeld is. Om gecertificeerd te geraken dient echter wel voldaan te worden aan alle eisen.

Boek een training