Telefoonnummer

06 24 88 36 26

E-mail

info@actie-sh.nl

Openingstijden

werkdagen

Gelukkig! We kunnen weer aan de gang!

Vorige week kregen wij dit bericht binnen:

Het kabinet heeft het belang van de doorgang van EHBO-, BHV- en veiligheidstrainingen onderkend voor beroep en bedrijf (de zakelijke markt). Voor deze doelgroep kunnen trainingen worden hervat.

In de versoepelingen op de coronaregeling (p.21) worden deze met ingang van 3 maart 2021 expliciet genoemd. Dat betekent dat onze branche haar werkzaamheden weer volledig mag opstarten en oefencentra weer volledig openen mogen voor alle bedrijven, instellingen en organisaties.

Heropening locaties voor certificering en examinering voor beroep en bedrijf.

Vanwege de duur van de lockdown heeft het kabinet gemeend een uitzondering te moeten maken op het verbod op openstelling van publieke plaatsen, ten behoeve van praktijkcertificering en -examinering van opleidingen en cursussen die benodigd zijn voor de uitoefening van beroep of bedrijf, bijvoorbeeld gericht op vaardigheden en bedrijfsveiligheid. Daarbij kan worden gedacht aan het opleiden in hulpverleningshandelingen en het werken in, op en vanaf een voer- en vaartuig. Hulpverleningshandelingen zullen zoveel mogelijk op afstand en met hulpmiddelen plaatsvinden, echter dat kan niet met alle (onderdelen van) opleidingen, zoals de EHBO-opleiding die nodig is voor iemands beroep of functie, zoals bedrijfshulpverlener. Het zal doorgaans gaan om praktijkcertificaten met een beperkte geldigheidsduur of praktijkexamens die periodiek moeten worden afgenomen. Bijvoorbeeld het behalen van een heftruckcertificaat, benodigd om te bewijzen dat men voldoende instructie in de praktijk heeft genoten om een heftruck te besturen. Of het volgen van een cursus als bedrijfshulpverlener of cursussen gericht op bedrijfsveiligheid.

Daarbij dienen uiteraard de 1,5 meter afstand, coronamaatregelen en het brancheprotocol in acht te worden genomen. Daar waar dat mogelijk is, dienen opleiders bij voorkeur gebruik te maken van e-learning, dit om de contactmomenten te beperken.